Från 1 januari har de flesta av Landsbygdsdepartementets frågor flyttats till Näringsdepartementet. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg leder det nya superdepartementet, där även följande statsråd finns; landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, infrastrukturminister Anna Johansson, bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

Nya näringsdepartementet är indelat i fyra avdelningar med 22 enheter och sex sekretariat.

– Avdelningen för bostäder och transporter
– Avdelningen för innovation och statliga bolag
– Avdelningen för hållbar tillväxt
– Avdelningen för näringsliv och villkor

Under avdelningen för näringsliv och villkor hittar vi
– Enheten för skog och miljö,
– Enheten för fiske, jakt och rennäring,
– Enheten för företag och företagande,
– Enheten för djur och livsmedel
– Enheten för jordbruk
– Enheten för styrning och uppföljning av näringsliv och villkor.

Jag tycker organisationen ser spännande ut. Förhoppningsvis kan den nya organisationen dra nytta av de samlade enheterna, där frågorna ofta är tätt kopplade till varandra, för att på så sätt stärka näringslivets konkurrenskraft. Att stärka näringslivets konkurrenskraft, gentemot andra länder, är den absolut viktigaste frågan för det nya departementet att arbeta för. Det är grunden för att skapa jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

En prioriterad fråga för det nya näringsdepartementet är således att skyndsamt tillåta tyngre och längre lastbilar på det allmänna vägnätet. Inte minst för att Sverige inte ska tappa i konkurrenskraft mot vårt östra grannland. Ett sådant beslut är dessutom ett snabbt och enkelt sätt att minska påverkan på miljön. På vägsträckor med bärighetsbegränsningar måste infrastrukturministern prioritera förstärkningsåtgärder.

Nu är det inte ytterligare utredningar som behövs, utan handlingskraftiga och beslutsmässiga politiker. Det återstår att se om nya näringsdepartementet har den handlingskraft som näringslivet behöver.

Läs mer om nya Näringsdepartementet här