2014 närmar sig sitt slut. Nyhetsredaktionerna och tv-sporten brukar så här års sammanfatta det gångna året med en återblick av stora händelser. Det kan nog vara nyttigt att stanna upp ibland och reflektera över vad som hänt, innan man åter blickar framåt. Tänk bara vilka fantastiska framgångar det svenska skidlandslaget hade under OS i Sotji. Härliga bilder att minnas tillbaka på.

Men vad hände egentligen på den skogliga arenan under detta supervalår? Nedan är några händelser som jag vill lyfta fram.

På tal om skidåkning så arrangerades SM på skidor i Umeå i januari. För att sponsra tävlingarna ställde Norra krav på att prispengarna skulle fördelas lika mellan damer och herrar. Att frågan fick så stor uppmärksamhet, visar att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att nå ett mer jämlikt samhälle.

I mars lanserade Norra ett nytt varumärke, Norra Skogsbyrån, som är en del i föreningens arbete med att uppfinna framtiden. Målsättningen är att göra det enklare att vara skogsägare. Inom Norra Skogsbyrån erbjuds skogsägare helt unika tjänster som gör det enklare att planera sin skogsekonomi eller att genomföra ett generationsskifte.

För egen del har det varit ett intressant och positivt år. Jag tänker särskilt på studiekampanjen skogens vatten och alla aktiviteter och arrangemang som genomfördes tillsammans med länsstyrelsen i Västerbotten och deras projekt, Friskare skogsvatten. Tillsammans nådde vi många skogsägare, men även många barn och barnfamiljer.

Det har även varit inspirerande att följa alla de utbildningsinsatser som genomförts inom Norras kvalitetsprojekt. Syftet har bl. a. varit att implementera de målbilder som gemensamt arbetats fram inom skogssektorn. Ett annat intressant projekt har varit Skog, klimat och miljö. Ett visningsområde utanför Umeå invigdes för att öka förståelsen hur skogen kan vara en motor i omställningen till ett hållbart samhälle.

Filmklipp från en skogsdag för allmänheten i det nya visningsområdet

Under året beslutade myndigheterna att kometprogrammet, som under fem år testats i fem olika platser, nu ska utvidgas till att gälla i hela landet. Det är förstås en jättepositiv nyhet. Jag ser verkligen fram emot att bidra i detta arbete under 2015, både nationellt och på det regionala planet.

Inför valet till Europaparlamentet arrangerade Norra tillsammans med LRF en uppskattad EU-debatt i Umeå med politiker som aspirerade på platser i Bryssel.

Många skogsägare har under året fått kämpa med att upparbeta vindfällen i efterdyningarna från stormarna Hilde och Ivar. I januari presenterade Skogsstyrelsen konsekvenserna av stormen Ivar som, natten till lucia 2013, härjade över mellersta Norrland. Stormen fällde ca 8 miljoner kubikmeter skog. Det har verkligen varit en imponerande insats av alla som jobbat med att ta tillvara den stormfällda skogen.

Södras besked i februari om att investera 4 miljarder kronor i en utbyggnad av massabruket i Värö, visar på framtidstro och att skogen är en framtidsbransch.

I mars presenterade regeringen en ny proposition om biologisk mångfald, ”En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster”. Senast regeringen gjorde en biologisk mångfaldproposition var 1993. Propositionen innehåller bl a nya etappmål för skogen.

Ett av etappmålen handlar om en dialogprocess i ett nationellt skogsprogram. Som målet är formulerat ska en öppen dialog med intressenter som berörs av skogen och dess värdekedja ha etablerats senast den 1-juli 2015. Under året fick SLU ett regeringsuppdrag att göra en förstudie för hur en sådan process kan organiseras. Uppdraget presenterades för regeringskansliet i oktober.

Glädjande var också att få bevittna Norras vd Pär Lärkeryd, ta emot Föreningen Skogens utmärkelse; Greve Carl Bernadottes skogspris av H.M. Konungen i samband med skogsnäringsveckan.

Under året slog forskarna fast att ett aktivt skogsbruk gör störst klimatnytta. För varje skördad skogskubikmeter minskar utsläppen till atmosfären med 470 kg koldioxid. Detta visar en studie som publicerats i tidskriften Forests.

En stor utmaning för skogsbruket är att undvika skador på fornlämningar i samband med skogsbruksåtgärder. Skogsstyrelsens och Riksantikvarieämbetets årliga uppföljning visade på fortsatt höga skadenivåer. Ett mycket bra initiativ har gemensamt tagits av skogsbruket i norra Sverige, vilket resulterade i denna debattartikel. Detta tillsammans med andra åtgärder ger hopp om förbättringar.

Sommaren blev varm och torr. Detta resulterade i många skogsbränder runt om i landet. Sveriges största skogsbrand i modern tid utbröt i Västmanland. Det var några fasansfulla veckor där många människor tyvärr fick se sina egendomar och livsverk gå upp i rök.

Den 1-september fick vi en rad nyheter i skogsvårdslagen. Bland annat ändrades giltighetstiden i en avverkningsanmälan från tre till fem år och Skogsstyrelsen fick möjlighet att utfärda förelägganden eller förbud utan att först ha lämnat ett råd till markägaren.

I oktober presenterade Skogsstyrelsen en mycket positiv nyhet. Miljöhänsynen är betydligt mer omfattande än vad som tidigare varit känt. Det är verkligen ett glädjande besked som visar att dagens skogspolitik fungerar och att skogsbrukets insatser ger effekt i skogen.

För oss som verkar i skogen är beskedet inte någon överraskning, utan mer en bekräftelse på det vi sett i våra egna uppföljningar. Eller som en del kollegor på jobbet skulle ha uttryckt det hela, klädda i svart och gult; ”Vi på västra stå har aldrig tvivlat”. Så är det nog, även om det tar emot att uttrycka för en som är grön och gul. Det ska bli intressant att ta del av resultaten under våren 2015 när Skogsstyrelsen ska presentera uppgifterna närmare.

Något som har varit positivt är också de insatser som sker regionalt inom Skogsriket. I både Norr- och Västerbotten pågår många konkreta insatser. Jag hoppas verkligen regeringen tar vara på dessa insatser.

I slutet av året uppmärksammades bland annat hur olyckligt artskyddsförordningen kan slå för enskilda skogsägare. Ett uppmärksammat fall i Dalarna, där en markägare riskerar att inte få någon ersättning eftersom avverkningen anses som en förbjuden åtgärd enligt artskyddsförordningen. Detta på grund av några lavskrikor i skogen. Ett sådant beslut torde stå i strid med våra grundlagar. Återstår att se vad som händer på den fronten.

Ett uppmärksammat domstolsbeslut kom strax före jul, då kammarrätten i Sundsvall anser att en avverkning på privat mark i Kvikkjokk skulle vara oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården. Läs mitt tidigare blogginlägg om detta här.

Sammanfattningsvis har det varit ett dramatiskt år med bräder och en kamp mot granbarkborrar i vindfälld skog. Men det har även varit många positiva inslag. Allt fler tycks nu inse att skogen är lösningen för att bygga ett hållbart samhälle. Kommenterar inte turerna runt riksdagsvalet, då det redan har skrivits spaltkilometrar om detta på annat håll. Nu ser vi fram mot 2015, som jag tror kommer att bli ett minst lika intressant skogligt år som 2014. Blir det året då Sverige lägger grunden för ett nationellt skogsprogram?

Jag önskar alla läsare ett Gott slut och ett riktigt Gott Nytt År!