Ett nytt fullmatat nummer av Skogsmagasinet är nu på väg ut i brevlådorna. Här kan du läsa om att den engångssumma som skogsägare har rätt till när skogen behöver skyddas bör ses över. Det är dags att tänka nytt, menar Norras vd Pär Lärkeryd. Han föreslår en alternativ ersättningsmodell som ger skogsägaren möjlighet att få ersättning utbetald årsvis. Modellen skulle ge ett ekonomiskt framtida värde, och större statlig flexibilitet.

Arbetet med att utforma den svenska skogens framtid har inletts. Det ska förhoppningsvis utmynna i Sveriges första nationella skogsprogram. Jag ser stora möjligheter med skogsprogrammet och menar att programmet kan bidra till en bättre miljö, nya jobb och en positiv landsbygdsutveckling.

Skogsmagasinets förre chefredaktör Calle Bredberg avlägger en rapport från Nya Zeeland, där han numera tillbringar vinterhalvåren. Här finns äventyret, men samtidigt också lugnet, skriver Calle, som har hittat sitt paradis i byn Wanaka. Han hoppas kunna bidra med några tips till den semestersugne läsaren.

Stolpfabriken i Agnäs levererar stabilt år efter år. Tvärt emot vad många tror är efterfrågan på kraftledningsstolpar i världen ganska konstant. Här svarvas de finaste furorna till stolpar som sedan skeppas till världens alla hörn. Men den raka furans väg genom fabriken är krokig.

Ja, det är ett spännande vårnummer där vi bland annat får följa med timmerbilschauffören Ida Söderlund under en arbetsdag. “Ibland är det bäst att bara gasa” menar Ida.

Vi rapporterar även om hur Metsä Board i Husum ställer om sin produktion från finpapper till förpackningar och mycket mer.

Läs senaste numret av Skogsmagasinet här. Trevlig läsning!