Världsnaturfonden har kommenterat Norras debattartikel; ”Ett ansvarsfullt skogsbruk leder bort från fossil energi”. Vi tycker att WWF ser frågan allt för enkelsidig när man vill ta bort de jämställda miljö- och produktionsmålen i skogsvårdslagen och istället föra in skogen under miljöbalken. Detta skulle vara ett snabbt sätt att bromsa den övergång till förnybara skogsråvaror som behövs för att klara klimatutmaningarna. Det skulle även slå undan motivationen för skogsägare att bidra med frivilliga insatser i skogen.

För oss på Norra är det viktigt med höga ambitioner för skogens alla värden. Om skogens alla ekosystemtjänster ska vidmakthållas så krävs ett utvecklat samspel mellan skogsproduktion, naturvårdsatsningar och ett variationsrikt skogsbruk. Det finns ingen annan förnybar råvara än den som växer på marken och det finns ingen som uppfinner ny mark åt den växande världsbefolkningen. Skogsproduktion är därför Sveriges globala bidrag för ett framtida fossilfritt samhälle.

Med ett ansvarsfullt skogsbruk kan vi i Sverige dela med oss av en klimatnytta som många andra länder inte har tillgång till. Vi tror att de allra flesta i vårt samhälle kan ställa sig bakom denna väg, vilket naturligtvis kräver att miljömålet och produktionsmålet måste vara jämställda i vårt skogsbruk. Att vi är på rätt väg visar inte minst riksskogstaxeringens uppgifter och den statistik som SLU och Skogsstyrelsen nyligen offentliggjort om att skogsbruket lämnar dubbelt så mycket miljöhänsyn än som tidigare angetts. Detta om något, visar att dagens skogspolitik med jämställda mål leder i rätt riktning.

Skogsproduktionen är central för att säkra omställningen till ett fossilfritt samhälle och vi välkomnar därför regeringens satsning på ett nationellt skogsprogram. Skogsprogrammet kan bli det verktyg som behövs för hållbar tillväxt och jobb i hela landet, samtidigt som det stärker Sveriges roll i kampen mot klimatomställningen.

Jonas Eriksson, näringspolitisk strateg vid Norra Skogsägarna
Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna

Läs hela debatten på Altinget.se

Ansvarsfullt skogsbruk leder bort från fossil energi
WWF:s replik Den svenska skogspolitiken är förlegad
slutreplik Dagens skogspolitik fungerar