Västerbottens Folkblad skriver den 1-april att öppningen av IKEA-varuhuset i Umeå försenas minst ett år. Anledningen sägs vara att det pågående byggarbetet hotar störa ett häckande fågelpar som byggt bo på området.

Artikeln är förstås ett aprilskämt. Men i skogsbruket är aprilskämtet en verklighet och det är inget aprilskämt. I ett aktuellt fall i Dalarna har myndigheterna med stöd av artskyddsförordningen stoppat en avverkning på 14 hektar där man funnit lavskrikor i skogen. Skogsstyrelsen har utfärdat ett skriftligt vite på 750 000 kronor om skogen avverkas.

I folkbladets artikel är det den ovanliga järnsparven som häckar på IKEA området. Men i skogen är det många vanliga fågelarter som kan stoppa en avverkning. På listan finns ett drygt 50-tal fåglar att ta hänsyn till. Marianne Eriksson vid LRF Skogsägarna har nyligen bloggat mer om detta.

IKEA bygget i Umeå fortlöper i oförminskad takt. Men inom skogsbruket råder det en stor oro över hur myndigheterna kommer att hantera artskyddsförordningen. För i skogen är detta inget aprilskämt.