Under den allmänna motionstiden 2015 har 3196 motioner lämnats in. Det är en ökning jämfört med föregående år, då drygt 2900 motioner lämnades in av ledamöterna. Motionerna är fördelas på riksdagspartierna enligt nedan. Siffran inom parantes anger antal motioner/mandat i riksdagen.

Moderaterna, 1246 motioner (14,8)
Socialdemokraterna, 556 motioner (4,9)
Sverigedemokraterna, 546 motioner (11,4)
Centerpartiet, 325 motioner (14,8)
Folkpartiet, 248 motioner (13)
Kristdemokraterna, 239 motioner (14,9)
Miljöpartiet, 115 motioner (4,6)
Vänsterpartiet, 68 motioner (3,2)

Att antalet motioner ovan uppgår till fler än 3196, beror på att vissa motioner är gemensamma motioner över partigränserna. Det är också värt att komma ihåg att oppositionspartier oftast lämnar in fler motioner än ett parti i regeringsställning. Det antal mandat som ett partiet har i riksdagen spelar såklart också in på hur många motioner ett parti skriver. Kristdemokraterna är det parti som skriver flest riksdagsmotioner/mandat. Vänsterpartiet är det parti som har skrivit minst motioner under allmänna motionstiden 2015.

Hur ser då  motionerandet ut när det gäller skogs- och naturvårdsrelaterade frågor? Jag filtrerade bland motioner utifrån ett antal sökord för att se hur ofta ordet förekommer i motionerna.

På sökordet skog fick jag 103 träffar. Motionerna fördelas på riksdagspartierna enligt nedan:

Moderaterna, 38
Socialdemokraterna, 15
Sverigedemokraterna, 15
Centerpartiet, 24
Kristdemokraterna, 9
Folkpartiet, 8
Vänsterpartiet, 3
Miljöpartiet, 2

Skogsbruk gav 44 träffar

Moderaterna, 14
Sverigedemokraterna, 11
Centerpartiet, 9
Kristdemokraterna, 7
Socialdemokraterna, 3
Folkpartiet, 3
Miljöpartiet, 0
Vänsterpartiet, 0

Jag fick 22 träffar på naturvård.

Moderaterna, 6
Centerpartiet, 5
Sverigedemokraterna, 4
Kristdemokraterna, 3
Folkpartiet, 3
Socialdemokraterna, 1
Miljöpartiet, 0
Vänsterpartiet, 0

Jag fick 6 träffar på skogsvårdslagen.

Moderaterna, 4
Sverigedemokraterna, 1
Centerpartiet 1

Miljöbalken
gav 33 träffar

Moderaterna, 15
Centerpartiet, 8
Sverigedemokraterna, 5
Socialdemokraterna, 3
Miljöpartiet, 2
Folkpartiet, 2
Kristdemokraterna, 1
Vänsterpartiet, 0

Äganderätt gav 39 träffar.

Moderaterna 18
Centerpartiet 8
Kristdemokraterna 6
Socialdemokraterna 2
Vänsterpartiet 2
Sverigedemokraterna 2
Folkpartiet 2
Miljöpartiet 0

Inga träffar på artskyddsförordningen.

5 träffar på Art och habitatdirektivet

Moderaterna, 2
Vänsterpartiet, 1
Sverigedemokraterna, 1
Kristdemokraterna, 1

Nyckelbiotop gav 3 träffar

Moderaterna, 2
Sverigedemokraterna, 1

Skogsproduktion 3 träffar

Miljöpartiet, 1
Centerpartiet, 1
Sverigedemokraterna, 1

Bioekonomi
– 1 träff
Kristdemokraterna, 1

Skogens klimatnytta – 1 träff

Gemensam motion C, FP, M, KD

Landsbygd 248 träffar

Moderaterna, 110
Centerpartiet, 49
Sverigedemokraterna, 31
Kristdemokraterna, 29
Socialdemokraterna, 25
Folkpartiet, 19
Miljöpartiet, 5
Vänsterpartiet, 4

Några tydliga motioner på temat skog och biologisk mångfald har jag listat nedan;
Skogsbruk. Motion 2015/16:2409 av Göran Lindell och Daniel Bäckström (båda C)
Strategisk samverkan för ökat träförädling. Motion 2015/16:2211 av Isak From och Monica Haider (båda S)
Skogen. Motion 2015/16:2077 av Anders Forsberg m.fl. (SD)
En modernisering av skogsvårdslagen. Motion 2015/16:214 av Edward Riedl (M)
Skogens roll i svensk tillväxt. Motion 2015/16:2995 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C)
Försäljning av statligt ägd skog. Motion 2015/16:1659 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M)
Skogspolitik. Motion 2015/16:2607 av Ulf Berg m.fl. (M)
Stärk konkurrenskraften hos de blå och gröna näringarna. Motion 2015/16:3018 av Eskil Erlandsson m.fl. (C)
Livskraftiga ekosystem och biologisk mångfald. Motion 2015/16:2604 av Ulf Berg m.fl. (M)
Politik för jobb och tillväxt i Värmland. Motion 2015/16:602 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)
Satsningar på lant- och skogsbruksskolor. Motion 2015/16:133 av Sten Bergheden (M)
Ökat byggande i trä. Motion 2015/16:1017 av Kristina Nilsson m.fl. (S)
Införande av ett miljöanpassat skogsavdrag. Motion 2015/16:3135 av Per Åsling m.fl. (C)
Nationellt skogsmuseum. Motion 2015/16:117 av Edward Riedl (M)
Underlättande för att få tillstånd till markavvattning. Motion 2015/16:1283 av Mikael Eskilandersson (SD)
Skogsnäringens och trädskyddsbranschens förutsättningar. Motion 2015/16:1107 av Said Abdu (FP)
Stimulanser för ökat byggande i trä. Motion 2015/16:745 av Anders Ahlgren och Per Lodenius (båda C)
Träskydd. Motion 2015/16:1552 av Hans Rothenberg (M)
Invasiva arter. Motion 2015/16:346 av Helén Pettersson (S)
Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk. Motion 2015/16:1811 av Johnny Skalin (SD)
Effektiv användning av marken. Motion 2015/16:2363 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C)
Motverkande av spridningen av invasiva arter. Motion 2015/16:2122 av Karin Svensson Smith (MP)
Organisationers rätt att överklaga miljöbeslut. Motion 2015/16:3014 av Staffan Danielsson och Daniel Bäckström (båda C)
På väg mot ett fossil fritt Sverige. Motion 2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP)
Främmande trädslag i skånskt jordbruk. Motion 2015/16:79 av Ann-Charlott Hammar Johnsson m.fl. (M)
Samförvaltning istället för naturreservat. Motion 2015/16:1738 av Christian Holm Barenfeld och Cecilie Tenfjord-Toftby (båda M)
Politik för teknik som sänker halten koldioxid i atmosfären. Motion 2015/16:1141 av Jan Lindholm och Stefan Nilsson (båda MP)

Endast ca 1,5 procent av motionsförslagen brukar få Ja i riksdagen. Det blir intressant att se om någon av ovanstående motion får riksdagens godkännande.