Det har gått ett drygt år sedan jag tog steget ut i en för mig helt ny värld, bloggarvärlden. Under året har det hunnit bli en hel del inlägg. Detta är det 77:e publicerade inlägget på Skogssnack.

Att blogga är kul och ett sätt att belysa aktuella frågor med egna ord och tankar. En bonus är förstås att det är många läsare som följer inläggen på bloggen. Intresset för skogspolitiska frågor verkar stort.

Det är förstås glädjande. Skogen är ju en förnybar resurs och en viktig hörnsten i byggandet av ett hållbart samhälle. Därför är det viktigt att så många som möjligt intresserar sig för vad skogen har att erbjuda.

Det blogginlägg som lockade flest läsare under året, var inlägget om en arbetslös skogsägare som straffades hårt för att ha utfört stödplantering i sin egen skog. Extra kul var att Skogsland valde att följa upp blogginlägget med ett reportage hemma hos markägaren.

Annars är inlägg om naturvårdsfrågor ett ämne som verkar locka till läsning. För den intresserade kan jag tipsa om en helt ny blogg på detta ämne. Det är LRF Skogsägarnas naturvårdsexpert, Gunnar Linden som precis startat en blogg. Det ska verkligen bli kul att följa Gunnars inlägg med all den kunskap han har i naturvårdsfrågor.

Att jobba med skogspolitiska frågor kräver annars en hel del tålamod. Ofta kan det ta flera år innan frågor som man jobbar med får genomslag.

En ny arbetsmodell där markägaren blir mer delaktig i arbetet med skydd i skog är en sådan fråga. Att göra det enklare för skogsägare att själva föreslå värdefulla områden att bevara har varit ett viktigt arbete för mig att driva.

Detta arbetssätt, som gått under benämningen kometprogrammet, är ett viktigt verktyg och ett kompletterande arbetssätt för att undvika att värdefulla naturområden avverkas.

Arbetet med att göra det enklare för markägare att själva föreslå områden är nu på väg att bli en del av myndigheternas ordinarie arbetssätt. Viktigt är förstås att staten har medel att ersätta markägare som vill bidra i naturskyddsarbetet. Hur detta kan gå till får bli ett framtida blogginlägg.

En annan fråga som varit viktig för mig, är att markägare ska ges möjlighet att få ersättning för områden som är viktiga för friluftsliv och rekreation. En slags Friluftskomet. Även här har det rört på sig.

I slutet av augusti gick Skogsstyrelsen ut med ett pressmeddelande om att det första naturvårdsavtalet för ett område med stor betydelse för friluftslivet har tecknats i Hudiksvall.

Standard CMYK                                 Friluftskomet         Illustration; Gunilla Gullbrand

Det här är två exempel på frågor som har rört sig i en positiv riktning. Jag är övertygad om att involvera och ta till vara skogsägarens intresse och kunskap i större utsträckning är rätt väg att gå.

I Norge har man lång erfarenhet av det man kallar för Frivilligt vern. Norska naturvårdsverket gick nyligen ut med ett pressmeddelande om att 66 nya områden undantas från brukande, alla områden baseras på Frivilligt vern.

Visst skulle ett sådant arbetssätt även kunna fungera i Sverige?