Processen med att söka miljötillstånd för olika verksamheter är byråkratisk och krånglig. Miljötillstånd är ofta av central betydelse för företag att kunna investera och utveckla verksamheter. Långa handläggningstider riskerar att investeringar uteblir, vilket kan äventyra hela verksamheter. Det är förstås bra att det görs ordentliga prövningar. Men de långa handläggningstiderna och byråkratin runt miljötillstånd måste förenklas.

Ett exempel som ATL-TV lyfter fram i inslaget nedan är Norras arbete med att anlägga ett antal utbildningsbanor för att lära sig att hantera fyrhjulingar på ett säkert och miljövänligt sätt.