Regeringen har avsatt 7 miljoner kronor till ett tillfälligt stöd för dieselbränsle som skogsmaskiner förbrukat i samband med upparbetning av virke från det brandhärjade området i Västmanland. Det meddelar Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Den som söker kan få stöd med högst 3 kronor per kubikmeter virke fast mått under bark. Det går också att få stöd med högst 3 kronor per kubikmeter virke som har terrängtransporterats till väg. Stödet går att söka till och med 1 november 2016.

Jag besökte själv brandområdet i förra veckan i samband med Föreningen skogens höstexkursion. Man blir verkligen påverkad och tagen när man ser förödelsen efter skogsbrandens enorma krafter. Tankarna går förstås till alla som drabbats av brandens framfart på något sätt. Stödåtgärderna är i sammanhanget en droppe i havet, men givetvis välkommet och positivt för skogsägare och entreprenörer som kämpat med upparbetningen av det brandskadade virket.

Men hur ser statens riktlinjer ut för att lämna stödåtgärder i samband med naturkatastrofer? Är det när viktiga samhällsfunktioner slagits ut? När en viss virkesvolym berörs? Eller om ett visst antal markägare har drabbats? Har staten överhuvudtaget några riktlinjer?

På höstexkursionen fanns en relativt stor samsyn bland både politiker och deltagare att markägarna själva har ett stort ansvar, exempelvis genom att teckna försäkringar. Men det påpekades även att samhället har ett ansvar vid större exceptionella händelser, som t.ex. skogsbranden i Västmanland.

Efter stormen Gudrun som drabbade södra Sverige 2005, avsatte regeringen 450 miljoner kronor till stöd för återplantering. Ett stöd som skogsägare kunde ansöka om.

Skogsbranden i Västmanland skadade ca 1,4 miljoner skogskubikmeter virke. Detta kan jämföras med stormarna Hilde och Ivar som tillsammans fällde drygt 10 miljoner skogskubikmeter i mellersta Norrland 2013. Några stödåtgärder i samband med stormarna Hilde och Ivar, som i huvudsak drabbade skogsägare i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland var aldrig aktuellt.

Inte heller vid skogsbranden i Bodträskfors 2006 utgick något stöd till drabbade skogsägare. Branden räknades då som den största skogsbranden i Sverige i modern tid. Även om branden är liten i jämförelse med skogsbranden i Västmanland. Ca 1 900 hektar eldhärjades i Bodträskfors. Men jag antar att en skogsägare i Norrbotten drabbas lika hårt som en skogsägare i Västmanland om 100 hektar skog brinner upp.

Är skogsbränder och stormar mindre allvarliga för samhället om de inträffar norr om Dalälven? Har samhället överhuvudtaget någon policy eller riktlinjer för hur stödåtgärder ska hanteras i samband med större stormar och skogsbränder?