Ny statistik från Riksskogstaxeringen visar att vi får allt mer skog i Sverige. Virkesförrådet i de svenska skogarna har fördubblats sedan mätningarna startade i början av 1920-talet.

Att virkesförrådet ökar är bra. Det ger möjlighet att använda ännu mer förnybar skogsråvara. Det skapar arbetstillfällen, skatteintäkter och välstånd. Den växande skogen binder även koldioxid och bidrar med klimatnytta som vi kan exportera till andra länder.

Jag är övertygad om att framtidens konsumenter, i allt högre utsträckning, kommer att efterfråga hållbara produkter med skogsråvara som bas. Sverige har därför ett ansvar att bedriva ett aktivt hållbart skogsbruk inom ramen för naturens gränser.

Läs pressmeddelandet från SLU här.

Rixtaxdata