Regeringen gav idag Trafikverket i uppdrag att undersöka vilka delar av vägnätet som är lämpligt för 74-tons lastbilar. Beskedet är välkommet, även om jag såklart helst hade sett ett beslut redan nu om att tillåta tyngre lastbilar. Som väntat blir det ytterligare en utredning i den redan välutredda frågan. Att tillåta 74-tons lastbilar är en absolut nödvändighet för att svensk skogsindustri inte ska tappa i konkurrenskraft och bli frånåkta av våra finska grannar.

En minskad konkurrenskraft innebär färre arbetstillfällen och minskade skatteintäkter. Det påverkar även omställningen till ett biobaserat samhälle på ett negativt sätt. Därför är förstås dagens besked mycket glädjande och ett steg i rätt riktning.

Men frågan är om vi någonsin kommer att hinna ikapp våra östra grannar. Som framgår av denna krönika tog det ett år från utredning till ett beslut om att tillåta 76-tons lastbilar i Finland. Ja, utredningen snodde de från Sverige.

Nu diskuterar finnarna istället att tillåta lastbilar på 84 ton och på vissa väl valda körstråk ännu tyngre lastbilar. De har snabbt insett de positiva fördelarna med effektivare transporter, för miljön, för klimatet och för samhället.

Jag vill se fler politiker i skogen, de får gärna ta tåget ut till avlägget. På så sätt kanske den obefogade oron över att skogsnäringen ska flytta över transporter från järnväg till lastbil kan få större förståelse.