Svensk import av avfall från andra länder ökar dramatiskt. Naturvårdsverkets årliga sammanställning visar att avfallsimporten mer än fördubblats sedan 2009. I relation till befolkningsmängden importerar Sverige mest avfall av alla länder i Europa.

Den ökade importen av sopor innebär att biobränslet stannar kvar i skogen. Det blir helt enkelt inte lönsamt att plocka ut biobränsle i form av grenar och toppar från våra norrländska skogar. En ökad avfallsförbränning innebär även att mängden miljöfarliga askor ökar. Sverige exporterar enorma mängder miljöfarlig flygaska till Langøya i Norge för deponi. Är det verkligen rätt att Sverige importerar avfall från andra länder och sedan skickar skiten till Norge?

Enligt den här artikeln i Dagens Industri har över 500 000 ton miljöfarlig aska från brända sopor i Sverige exporterats till denna lilla ö i Norge, de senaste fem åren.

I fredags deltog jag på Norras föreningsstämma i Skellefteå. Här behandlades en motion från Vindelns skogsbruksområde om att ta avstånd från den ökande importen av sopor och att Norra ska verka för att skogsbränsle prioriteras i svensk fjärrvärmeproduktion. Stämman antog motionen enhälligt och gjorde följande uttalande.

Föreningsstämman för Norra Skogsägarna tar avstånd från Sveriges import av sopor för fjärrvärmeproduktion och uppmanar Sveriges regering att skapa styrmedel för ökad användning av inhemskt skogsbränsle istället för import av utländska sopor.”

Bra tycker jag!