Debatten om skogen har varit intensiv under en längre tid. Regeringens besked om att initiera en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper i tio år har bidragit till extra tändvätska i debatten. Avsaknaden av en utredning om hur artskyddsförordningen kan bli tillämpbar, effektiv och rättssäker har också hjälpt till, liksom osäkerheten om det nationella skogsprogrammet. Frustrationen bland skogsägarna är stor.

Vad vill egentligen våra politiker om skogen? Ett bra sätt för att ta reda på det är att studera riksdagsledamöternas motioner. Glädjande är det en majoritet av motionerna, inför valet 2018, som lyfter fram skogens bidrag i klimatomställningen och vikten av en stärkt äganderätt.

Men finns modet att gå från ord till handling? Nedan har jag sammanställt motioner som på något sätt har beröring på skog, bioekonomi, markavsättningar och äganderätt

Motion 2017/18:682 Skogens roll i en biobaserad ekonomi av Anna Wallén m.fl. (S)

Motion 2017/18:2195 Fler utbildningsplatser till skogligt basår av Anna Wallén (S)

Motion 2017/18:271 Stiftelsers fördelar vid konkurrens om skogs- och jordbruksmark av Staffan Danielsson och Solveig Zander (båda C)

Motion 2017/18:2606 Skogen – det gröna guldet av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion 2017/18:3014 Budget för uttag från skogen av Carl Schlyter (MP)

Motion 2017/18:3686 Miljöansvar och grön tillväxt av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion 2017/18:2820 En liberal klimat- och miljöpolitik av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion 2017/18:1149 Biologisk mångfald av Jens Holm m.fl. (V)

Motion 2017/18:3347 Skogspolitik av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion 2017/18:2560 Skogsbruket i Skåne av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion 2017/18:2499 Nationella miljömål och skogsbruk av Ann-Britt Åsebol (M)

Motion 2017/18:3354 Livskraftiga ekosystem av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion 2017/18:1055 Ett hållbart skogsbruk bra för miljön av Patrik Björck m.fl. (S)

Motion 2017/18:945 Byggnation med trä – ett bioekonomiskt hållbart alternativ av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion 2017/18:2696 Stärk äganderätten för Sveriges skogsägare av Katarina Brännström (M)

Motion 2017/18:1846 Skogsbruk, artskydd och nyckelbiotoper av Johanna Haraldsson (S)

Motion 2017/18:2961 Äganderätten av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Motion 2017/18:1997 Satsningar på lantbruks- och skogsbruksskolor av Sten Bergheden (M)

Motion 2017/18:90 Tillåt dikning av skogsmark av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD)

Motion 2017/18:2958 Stärkt äganderätt av Betty Malmberg (M)

Motion 2017/18:3717 Utveckling och tillväxt i hela landet av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion 2017/18:3352 En effektiv klimat- och miljöpolitik av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion 2017/18:914 Sveaskog AB av Runar Filper m.fl. (SD)

Motion 2017/18:1218 Exportindustrin och besöksnäringens behov av transporter av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C)

Motion 2017/18:1182 En stärkt äganderätt av Gunilla Nordgren (M)

Motion 2017/18:2310 Skogsnäringens betydelse för Värmland av Pål Jonson (M)

Motion 2017/18:3563 Jakten på privat ägande av Cecilia Widegren (M)

Motion 2017/18:1884 Äganderätt och proportionalitet av Kristina Yngwe (C)

Motion 2017/18:763 Ökat trähusbyggande för hållbar utveckling av Per-Arne Håkansson (S)

Motion 2017/18:3263 Sälj Sveaskog av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M)

Motion 2017/18:270 Jordförvärvslagen av Staffan Danielsson och Solveig Zander (båda C)

Motion 2017/18:3641 De negativa effekterna av kilometerskatt av Betty Malmberg (M)

Motion 2017/18:3495 Utveckling av Jämtlands län av Pär Åsling (C)

Motion 2017/18:2941 En förbättrad landsbygdspolitik av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion 2017/18:3887 Balanserad och effektiv klimatpolitik av Martin Kinnunen & Runar Filper (SD)

Motion 2017/18:3393 En hållbar och långsiktig energipolitik av Birger Lahti m.fl. (V)

Motion 2017/18:3855 Landsbygd och regional utveckling av Eskil Erlandsson m.fl. (C)

Motion 2017/18:3772 Miljö och resurseffektiv ekonomi av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion 2017/18:3498 Biobaserad samhällsekonomi utan råvara av Per Åsling m.fl. (C)

Motion 2017/18:981 Avverkning utan rimlig ersättning av Daniel Bäckström & Staffan Danielsson (C)

Motion 2017/18:2676 Angående reservatsbildningar av Krister Hammarbergh (M)

Motion 2017/18:3401 Drönare i skyddsvärda naturområden av Erik Ottoson (M)

Motion 2017/18:2496 Översyn av allemansrätten av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (M)

Motion 2017/18:2674 Stärkt äganderätt vid skogsbruk av Pål Jonson (M)

Motion 2017/18:283 Biokolmetoden av Jan Lindholm (MP)

Motion 2017/18:2614 Längre och tyngre lastbilar för att minska bränsleförbrukning och utsläpp av Lars Hjälmered (M)

Motion 2017/18:1964 Kilometerskatt av Carl-Oskar Bohlin och Jesper Skalberg Karlsson (M)

Motion 2017/18:2156 Utveckling av tunga transporter av Kristina Nilsson (S)

Motion 2017/18:129 Underlätta för den svenska träindustrin som ett led i en hållbar klimat- och sysselsättningspolitik av Said Abdu (L)