Det är verkligen en förmån att få jobba tillsammans med privata skogsägare. Skogsägare som alla har olika mål och strategier med sitt brukande.

Jag konstaterar att det är fantastiskt att jobba i en framtidsbransch som odlar den förnybara råvara som utgör grundstommen i omställningen till ett hållbart och biobaserat samhälle.

Vidare är det en förmån att få jobba i en växande skogsägarförening med kunniga och engagerade medarbetare och förtroendevalda.

Vissa veckor sätter särskilda avtryck för framtiden. Denna arbetsvecka har varit en sådan vecka.

När styrelserna för Norrskog och Norra nu föreslår sina stämmor att fusionera skapas förutsättningar för en samlande skogsägarrörelse i norra Sverige med 28 000 medlemmar. Det blir en otroligt stark röst i skogsdebatten i norra Sverige.

Styrelserna har så här långt arbetat fram ledorden; Tillsammans, Hållbart och Jämställt

Det ska bli fantastiskt roligt att vara med på resan att skapa en större och starkare skogsägareförening.

Tillsammans kommer vi att stärka de privata skogsägarnas ställning och förutsättningar att bedriva ett fritt och lönsamt skogsbruk i norra Sverige.

Se pressträffen om fusionsprocessen i efterhand här.