Närmare 30 procent av sysselsättningen i Sverige är relaterad till export av varor och tjänster. Det visar en kommande rapport från Kommerskollegium, där det även framgår att drygt 1,3 miljoner människor i Sverige 2011 på något sätt hade sin sysselsättning genom export.

“Sammantaget visar resultaten i rapporten att utrikeshandeln har en större betydelse för sysselsättningen i Sverige än vi tidigare kunnat visa. Samtidigt visar det här på att handelshinder för till exempel varor riskerar att påverka inte bara sysselsatta i exportsektorn utan även sysselsatta hos underleverantörerna, där tjänstesektorerna har en större betydelse”, säger Kommerskollegiums generaldirektör Anna Stellinger.

Vilka slutsatser kan vi dra av detta? Ja, en rimlig slutsats borde, enligt min mening, vara att stärka konkurrenskraften  och minska pålagorna för svenska exportföretag .

Regeringen har en uttalad vision om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Men istället för att stärka konkurrenskraften för företag som genererar sysselsättning och inkomster till statskassan, lägger regeringen fram förslag som ökar kostnaderna för företagen dramatiskt. Hur tänker man då?

Från årsskiftet höjs bensinskatten med ca 50 öre/litern. För transportåkaren i det här nyhetsinslaget, innebär det en årlig merkostnad på 700 000 kronor. Höjningen av bensinskatten slår givetvis hårdast för de som lever och verkar på landsbygden.

Därtill har regeringen sagt att man vill införa en kilometerskatt på 14 kronor/mil. Hur kommer det att påverka exportföretagen? En skatt på avstånd skulle vara förödande för många exportföretag, vilket skulle påverka sysselsättningen negativt. Även om löftet om en kilometerskatt för närvarande tagit en timeout, så lurar skatten fortfarande i vassen.

Ser vi till Sveriges nettoexport fördelat på olika varuområden, så står skogsvaror i en klass för sig. Under 2014 bidrog skogsvaror med en nettoexportintäkt på hela 92 miljarder kronor. I tider då vi ser hur ekonomier som Grekland blöder, borde det vara en väckarklocka att värna svensk exportindustri, som genererar både inkomster och sysselsättning till det svenska välfärdssamhället.

Är det inte dags att regeringen skrotar förslaget om en kilometerskatt?

Varuexport

        Källa; Kommerskollegium

Läs även ”Skatten slår mot miljön