Igår deltog jag på möte med Skogsstyrelsens nationella sektorsråd. Som vanligt var det ett bra möte med många intressanta diskussioner. Men det var en redovisning som satte ett extra stort avtryck hos mig.

Analyser visar nämligen att hänsynsarealerna i de svenska skogarna troligen är avsevärt större än vad man tidigare trott. Ett mycket glädjande besked för alla oss som värnar om naturvärden i skogen och dessutom ett viktigt besked till politiken.

Bakgrunden är att Skogsstyrelsen just nu arbetar med skogliga konsekvensanalyser som ska redovisas i mars 2015 (SKA 15).

Här utförs analyser om hur skogstillståndet utvecklas på hundra års sikt utifrån olika scenarier för hur skogen brukas. En nyhet är att man vid detta tillfälle för första gången har information om skogsbolagens och skogsägarföreningarnas frivilliga avsättningar i sina analyser, vilket givetvis skapar helt andra förutsättningar att göra bra skattningar.

Skogsstyrelsen redovisade på sektorsrådet att hänsynsytor och frivilliga avsättningar överlappar varandra i mindre omfattning än vad man tidigare trott. Slutsatsen är alltså att hänsynsarealen troligen är avsevärt större än tidigare analyser visat.

Eftersom uppgifterna är nya även för Skogsstyrelsen så behöver uppgifterna analyseras vidare. Men jag uppmanar verkligen Skogsstyrelsen att kommunicera detta budskap så snart som möjligt. Att vi har ett större hänsynstagande i skogsbruket än vad man tidigare trott, förtjänar verkligen att uppmärksammas.

Det öppnar även för att i större utsträckning involvera skogsägare i skyddsarbetet och att inte enbart styra skyddet utifrån strikt biologiska värden. Det jag syftar på är frivilliga avtalslösningar för områden som exempelvis är viktiga för friluftsliv och rekreation.

Sedan tidigare vet vi att skogsägarnas frivilliga avsättningar håller hög kvalité. Tillsammans med den generella miljöhänsynen som sparas vid avverkningar, formellt skyddade områden och lågproduktiva skogar som är undantagna från skogsbruk, klarar Sverige sina internationella åtaganden för skydd av skog. Vi ska givetvis fortsätta att skydda skog för att nå nyligen beslutade etappmål, men det finns anledning att fylla på verktygslådan i det fortsatta arbetet.