”Ärlighet varar längst” är ett känt ordspråk. Men för en arbetslös skogsägare i Norrlands inland innebar ärligheten en dyrbar erfarenhet. Arbetslöshetskassan straffar honom med 38 040 kronor och en avstängning från a-kassan under tre månader efter att ha varit uppriktig och redovisat att han, under två helger, stödplanterat skog på sin egen skogsfastighet om totalt 20 timmar. A-kassan menar att skogsägaren bedrivit näringsverksamhet.

I samband med stödplanteringen hade skogsägaren med sig sin telefon och kunde således inställa sig vid arbetsförmedlingen inom tio minuter, om det obemannade kontoret mot förmodan skulle höra av sig. En stödplantering innebär inte några intäkter, inte på 40-50 år i alla fall, utan är enbart förenat med kostnader. Jag ställer mig frågande till den hårda bestraffningen. Är det verkligen rimligt att bestraffas med drygt 38 000 kronor och tre månaders avstängning för att ha gjort en samhällsekonomisk välgärning?

Skogsägaren har varit medlem i facket sedan början av 1970-talet. Han har troget betalat sin fackliga avgift varje månad, med förhoppning om ekonomisk hjälp ifall han någon dag skulle bli arbetslös. På sin fritid har han genom åren arbetat med skogsvårdsåtgärder på den egna skogsfastigheten.

Under sommaren 2014 blev han under en kortare period arbetslös. En lokal ombudsman vid GS-facket uppmanade honom att uppriktigt redovisa eventuella jobbinsatser. Men att han som arbetslös skogsägare riskerade att bestraffas om han arbetade med skogsvårdsåtgärder i sin egen skog under helgtid, det fick han inte någon information om.

Beskedet om bestraffning lämnades, per brev, dagen före julafton. Den arbetslösa skogsägaren uppger att han blev närmast chockad över beskedet. Han försökte komma i kontakt med någon lokal ombudsman vid facket. Men försöken var fruktlösa, de hade tagit jullov. Skogsägaren vände sig även till arbetslöshetskassan, men där fick han ett kallsinnigt bemötande, det var minsann bara att betala.

Regelverket för att arbeta i sin egen skog som arbetslös är långt ifrån självklara. Att ägna sig åt skyddsarbete som att upparbeta vindfällen går tydligen bra, även fast det ofta genererar en intäkt. Men att stödplantera en plantskog, som krävs enligt 5 § skogsvårdslagen, är tydligen inte tillåtet. Frågan är om arbetslösa kan plocka och sälja bär? Kan arbetslösa delta i älgjakten?

Skogsägaren vill på detta sätt varna andra arbetslösa skogsägare för att arbeta i sin egen skog. Gör man det är det säkrast att redovisa detta som skyddsarbete. Eller att inte redovisa något överhuvudtaget. Annars är risken överhängande att det blir den dyraste skogsvårdsåtgärden man någonsin utfört.