Att bo på landsbygden innebär livskvalité. Med skogen in på knuten är naturupplevelserna alltid nära. Här finns inga bilköer eller rödljus som får pulsen att stiga. Ingen trängselavgift eller stora folksamlingar att trängas med. På landsbygden finner man lugn och ro.

Jag upplever att landsbygdsborna är uppfinningsrika och att det finns en stor entreprenörsanda ute på landsbygden. Här hjälper man varandra och finner lösningar på det mesta.

Men avsaknaden av en hållbar landsbygdspolitik innebär att landsbygden idag står inför stora utmaningar. Sedan årsskiftet har de geografiska avstånden i vårt avlånga land blivit ännu påtagligare. Bristen på infrastruktursatsningar och vägunderhåll har bidragit till hastighetssänkningar på många vägsträckor. Beloppsgränsen för avdrag för resor till och från arbetet har höjts och drivmedelsskatten justeras årligen uppåt.

Men det verkliga dråpslaget för landsbygden kan komma i februari. Då ska vägslitageskattekommittén lämna sitt slutbetänkande för hur en skatt på avstånd kan tänkas införas. En skatt, som om den blir av, riskerar att dra isär stad och land för gott.

Det är landsbygden som genom skogen, malmen och vattenkraften har byggt välfärden i vårt land. Det är på landsbygden vi kan odla och skörda den mat vi behöver för att mätta våra munnar. Sverige behöver inte en skatt på avstånd. Vi behöver en ny landsbygdspolitik som knyter samman stad och land och som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande med utvecklad välfärd.

Den landsbygdsparlamentariska kommittén levererade den 4 januari en välkommen nyårspresent till landsbygdsministern, när kommittén presenterade sitt slutbetänkande; För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1).
För att utveckla landsbygderna krävs en politik som inte enbart handlar om mål, utan som också består av konkreta åtgärder och insatser för att stärka landsbygdernas möjlighet att utvecklas till hållbara bygder där människor kan och vill bo och verka” skriver landsbygdskommittén och lämnar 75 förslag som ska lägga grunden för ett mer sammanhållet Sverige.

Det är verkligen positivt att kommittén, som bestått av representanter från riksdagens samtliga partier, med stor samstämmighet betonar landsbygdens möjligheter att stärka Sveriges utveckling och bidra i omställning till en biobaserad ekonomi. Kommittén betonar även att regeringen behöver bedöma vilka konsekvenser en förändring av skatter, avgifter och avdrag får för möjligheten att nå de landsbygdspolitiska målen.

Landsbygdskommitténs betänkande lyfter upp landsbygdsfrågorna på den politiska agendan. Det är bra! Sverige behöver en ny sammanhållande landsbygdspolitik.