Under fem år har det pågått ett intensivt arbete i skogen. Det handlar om arbetet med att utforma gemensamma målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder. Första delen pågick under åren 2011-2013 och resulterade i en första omgång målbilder. Jag uppmärksammade målbildsarbetet på skogssnack redan i september 2014, då jag välkomnade naturskyddsföreningen ut i skogen i detta blogginlägg. Dialogen om god miljöhänsyn har bland annat utmynnat i ett nytt, mer objektivt, uppföljningssystem som ska ersätta den omdiskuterade polytaxuppföljningen. Skogsbruket har efter första omgången genomfört omfattande utbildningsinsatser för att målbilderna ska användas i skogen.

Men målbildsarbetet stannande inte där. En samverkansgrupp bildades och arbetsgrupperna samlades på nytt. I första omgången deltog jag själv i den övergripande processgruppen och arbetsgruppen för mark och vatten. I andra omgången har jag fortsatt i mark och vatten, samt deltagit i kulturmiljögruppen. Nu har ett antal nya målbilder tagits fram, samtidigt som några av de befintliga målbilderna har reviderats.

Detta uppmärksammades i ett symboliskt handslag och en enkel manifestation den 11-april där representanter från LRF Skogsägarna, Skogsindustrierna, Bergvik skog, SMF Skogsentreprenörerna och Skogsstyrelsen deltog. Men tyvärr verkar handslaget om målbilderna inte ha uppmärksammats särskilt mycket i massmedia. Inte ännu i alla fall. Det är synd, för det är ett imponerande arbete som har utförts och som är värd all uppmärksamhet.

Själv efterlyser jag nu produktionsfrågorna i målbildsarbetet. Kanske dags att lyfta in klimatsmarta målbilder i dialogen?

Handslag för gemensamma målbilder för god miljöhänsyn i skogen 11-april

handslag_Print

Från vänster; Herman Sundqvist, generaldirektör skogsstyrelsen, Olof Johansson, miljöchef Sveaskog, Linda Eriksson, Skogsindustrierna, Magnus Kindbom, Chef LRF Skogsägarna, Anna Furness vd SMF Skogsentreprenörerna, Elisabeth Salander Björklund, vd Bergvik Skog. Foto Magnus Glans