Idag rapporterar TV4 Nyheterna att regeringen skjuter till extra pengar för att skydda skog. Det är ett välkommet besked. Jag har tidigare poängterat vikten av ökade ekonomiska resurser i naturvårdsarbetet.

En framgångsfaktor i det fortsatta skyddsarbetet är respekten för det enskilda ägandet. Jag anser att vi måste fortsätta på den inslagna vägen. Ökad samverkan, delaktighet och respekt för skogsägares önskemål måste bli den framtida modellen. Därför uppmanar jag regeringen att ta vara på de positiva erfarenheterna från kometprogrammet som har testats under fem år.

Jag anser även att naturvårdsavtalen måste bli attraktivare och mer flexibla i sitt användningsområde. I senaste numret av Norra Skogsmagasinet presenteras 10 punkter för att utveckla naturvårdsarbetet. Glädjande nog konstaterar jag att många av punkterna nu är på väg att bli verklighet.

Men ska vi nå miljömålen får vi inte stirra oss blinda på att undanta skog från produktion. Det övergripande generationsmålet säger exempelvis att andelen förnybar energi ska öka och att energianvändningen ska vara effektiv. Våra insatser får inte heller bidra till att vi exporterar miljö- och hälsoproblem till andra länder.

Därför efterlyser jag nu satsningar på en ökad tillväxt i våra skogar. Det är med hjälp av skogen och skogsråvaran som vi kan ställa om till det hållbara samhället.

Läs regeringens satsning på skydd av natur här; Stor satsning på svensk natur

punkter