För sjunde året i rad har “Jord och skog på schemat” arrangerats för elever på ängarna vid Umeå universitet. Ett arrangemang av LRF med stöd av ett tjugotal andra organisationer. Målet är att öka intresset för de gröna näringarna och ge en ökad förståelse för jordens och skogens kretslopp. Det här är ett jättebra sätt att öka kunskapen hos både lärare och elever. Se filmen från en uppskattad skoldag när jord och skog står på schemat. Barnen är vår framtid och våra framtida beslutsfattare.