Äntligen börjar det hända saker i miljö- och klimatdebatten. Jag gläds åt att allt fler aktörer verkar komma till insikt och lyfter fram den brukade skogens klimatnytta i debatten. Senast i raden är Göran Persson, Sveriges före detta statsminister. I Dagens Industri skickar Persson en tydlig passning till nuvarande regering om att vid FN:s klimatkonferens Cop21 i Paris, verkligen framhålla skogens roll i klimatutmaningen.

I Skogsland läser jag att Apple väljer att miljökompensera sin verksamhet genom att skydda produktionsskogar från exploatering för att även i framtiden vara just produktionsskogar. I samarbete med en miljöorganisation ska man skydda och säkerställa ca 15 000 hektar produktionsskog i USA. En tydligare signal om behovet av att vårda skogsproduktionen för att absorbera koldioxid och ersätta fossil energi med förnybar skogsråvara är svår att hitta.

Artikeln i Skogsland väckte min nyfikenhet. Jag tog och surfade in på Apples hemsida och döm om min förvåning när bilden nedan dök upp på Apples startsida. Lite kaxigt skriver Apple; “We don’t want to debate climate change. We want to stop it“. Så kanske fler borde resonera. Skogsproduktion är Sveriges globala bidrag i klimatutmaningen.

Apple