Jonas Eriksson, Norra Skog

Etikett miljömål

Byt ut den rispiga gamla grammofonskivan!

I januari 2019 ska Naturvårdsverket ännu en gång redovisa en fördjupad utvärdering av miljömålen till regeringen. Den fördjupade utvärderingen, som görs vart fjärde år, ska innehålla en analys av förutsättningarna att nå vart och ett av miljökvalitetsmålen. Utöver den fördjupade… Fortsätt läsa →

Miljömål, naturtyper och oprecisa preciseringar

I uppföljning efter uppföljning konstaterar myndigheterna att miljömålet levande skogar inte kan nås med nu beslutade styrmedel och åtgärder. Även i den senaste fördjupade utvärderingen, som presenterades i oktober, så konstaterar Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket att miljömålet levande skogar inte kan… Fortsätt läsa →

Värdesätt skogsbrukets naturvårdsinsatser

Imorgon torsdag den 22-oktober överlämnar Naturvårdsverket rapporten fördjupad utvärdering av miljömålen 2015 till regeringen. För miljökvalitetsmålet levande skogar kommer vi att kunna läsa mörka rubriker om att miljömålet inte kan nås. Skogsstyrelsen anser sig inte kunna se någon tydlig riktning… Fortsätt läsa →

© 2023 Skogssnack — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑