I samband med att miljöminister Karolina Skog, i oktober 2017, besökte oss på Norra höll miljöministern med mig i påståendet om att skogsägare är nutidens klimathjältar. Ett aktivt brukande, där tillväxten i skogen ökar, innebär att träden tar upp ännu mer kol och minskar mängden koldioxid i atmosfären. Klimateffekten blir ännu kraftfullare när vi ersätter fossila resurser med förnybar skogsråvara.

Skogsägare är således klimathjältar och samhället behöver öka incitamenten för skogsägare att investera i ett aktivt skogsbruk. Avgörande är förstås långsiktiga spelregler och en vetskap om att man får skörda det man brukar.

I förra veckan släppte FN:s klimatpanel IPPC sin klimatrapport om effekterna av 1,5 graders global uppvärmning. Forskarna är överens om att 1,5 graders global uppvärmning får allvarliga konsekvenser för många människor, för miljön och för ekosystemen. Rapporten bygger på ca 6000 vetenskapliga verk och ger ett värdefullt underlag för beslutsfattare.

Idag ligger den globala uppvärmningen på knappt 1 grad jämfört med det förindustriella samhället. Uppvärmningstakten bedöms vara 0,2 grader per årtionde och med oförändrade utsläpp beräknas världen nå 1,5 graders uppvärmning runt år 2030-2052. Forskarna är överens om att investeringar behöver riktas om till mer förnybart, samtidigt som man slutar att investera i fossila energisystem.

Så varför pratas det så lite om ökad skogsproduktionen av förnybar skogsråvara? Debatten fokuserar idag nästan uteslutande om att undanta skog från produktion och brukande. Skogsstyrelsen har bedrivit en samverkansprocess om skogsproduktion och bjuder under november och december in till fyra stycken seminarier på olika platser i landet där arbetet ska presenteras. Det kanske kan bli startskottet för samhället att fokusera mer på skogsproduktion? För om vi verkligen ska ta klimatfrågan på allvar ska skogen brukas mer, inte mindre.

Johan Kuylenstierna, adjungerad professor vid Stockholms universitet uttalar sig om rapporten från FN:s klimatpanel IPPC och lyfter i vetenskapsradion fram den växande skogens betydelse för att minska klimateffekterna. Lyssna på inslaget här. Skogsägare som bedriver ett aktivt skogsbruk kan sträcka på sig. Ni är nutidens klimathjältar.